vi tar dig ett
steg före

Head Energy är en pålitlig och effektiv länk mellan skickliga ingenjörer och attraktiva kunder inom Processindustri, IT & Digitalisering, Infrastruktur och Förnybara energikällor.

Vår tekniska bakgrund och omfattande nätverk gör att vi kan matcha högkvalificerade och motiverade konsulter med utmanande långsiktiga uppdrag och projekt hos våra kunder.

Vi ser våra konsulter som viktiga medarbetare och ambassadörer och erbjuder konkurrenskraftiga lön- och förmånspaket som kollektivavtal, tjänstepension ITP, försäkringar och friskvårdsbidrag. Vi främjar karriärmöjligheter för dig som anställd och har som ambition att bygga en stark sammanhållning i teamet genom sociala aktiviteter och sammankomster som skapar gemenskap och laganda.
Vår vision är att ta våra anställda och kunder ett steg före – one step ahead.

Ikon: Processindustri.

Processindustri

Head Energy är verksamma inom processindustrin och områden som petrokemi, läkemedel, papper & massa, livsmedel samt andra delar inom processindustri.

Vi är en partner för våra kunder från tidiga förstudier, anläggningskonstruktion, idrifttagning till efterföljande driftövervakning. Vårt kunnande inom processteknik, automation, styr- och drivsystem, rördesign, tryckkärl och roterande maskiner gör oss till en trygg samarbetspartner.

Urval av discipliner och tjänster från Head Energy:

 • Projektledning & Processkunnande
 • Styr- och drivsystem
 • El och Automation
 • Instrumentering
 • Rördesign & Tryckkärl
 • Petrokemi & Gas
 • Papper & Massa
 • Drifttagning
Lediga tjänster
Ikon: Infrastruktur.

Infrastruktur

Head Energy levererar tjänster till stora och små bygg- och infrastrukturprojekt inom vattenkraft, eldistribution, järnväg och vägbygge.  Vi samarbetar med offentliga aktörer och kommuner, stöder större långsiktiga projekt för att utveckla smarta och mer energieffektiva byggnader, mindre utsläpp från transporter och effektivare kollektivtrafik.

Urval av discipliner och tjänster från Head Energy:

 • Projekt- och byggledning
 • Lean processutveckling 5S
 • El-design
 • Strukturanalys
 • Riskhantering
 • Teknisk dokumentation
Lediga tjänster
Ikon: IT & Digitalisering.

IT & Digitalisering

Head Energy är väl insatt i konceptet Industri 4.0, en samlad term för en rad teknologier och koncept inom automation, processindustriell IT och tillverkningsteknologier. Konceptet har koppling till Internet of Things och målet är en produktion med kortare omställnings- och ledtider, större flexibilitet och effektivare programmering.

Industri 4.0 omfattar hela produktlivscykeln och distributionskedjan – design, försäljning, lager, schemaläggning, kvalitet, konstruktion samt idrifttagning.

Urval av discipliner och tjänster från Head Energy:

 • Internet of Things (IoT)
 • Artificiell intelligens (AI)
 • Maskin-till-Maskin (M2M)
 • Digitalisering
 • Maskininlärning
 • Molntjänster
 • Databehandling
Lediga tjänster

Förnybar energi

Head Energy arbetar för att knyta samman den skandinaviska ingenjörs- och offshore erfarenheten med en framtid för förnybar energi. Vi tror att gröna energilösningar som vind- och solenergi, batterilagring, väte och ammoniak är en naturlig del av en lönsam energiverksamhet.

Head Energy i Norge och Danmark har varit involverat i stora havsbaserade vindprojekt sedan 2014, där ingenjörer och projektledningspersonal har omfattande erfarenhet från storskaliga transformatorstationsprojekt samt planering av vindkraftparker i tidig fas.

Urval av discipliner och tjänster från Head Energy:

 • Bioenergi
 • Energiåtervinning
 • Vindkraft
 • Solenergi
 • Energilagring
 • Drifttagning
Lediga tjänster
Ikon: Karriär.

Karriär

Vår ambition är att tillhandahålla specifika kompetenser för våra kunder och överträffa deras förväntningar. Head Energy strävar efter att vara ett förstahandsval som attraktiv, pålitlig och långsiktig arbetsgivare för kunniga och engagerade ingenjörskonsulter. Vi tror på att skapa både professionella och sociala mötespunkter för våra anställda. Head Energy erbjuder vägledning i karriären, kurser & seminarier, sociala träffar och har ett starkt fokus på våra medarbetares trivsel, hälsa och välbefinnande.

Lediga tjänster
Spontan ansökan

Kontakta oss

Lindholmspiren 5 A, 417 56 Göteborg

Magnus Ahlmark
Magnus AhlmarkVD
magnus.ahlmark@headenergy.se
+46 70 551 66 90
Maria Bergström
Maria BergströmAdministratör/Assistent
maria.bergstrom@headenergy.se
+46 70 223 45 62

Vi söker kontinuerligt efter duktiga medarbetare. Kontakta oss eller läs om våra lediga tjänster.

Lediga tjänster